Cat | Es | En

POLíTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís, Solucions Informàtiques Maresme S.L., societat amb domicili a Tordera, Av Maresme 44 bj.2 i CIF B65702227 (en endavant, Solucions-im ) informa els usuaris dels diferents portals d'Internet de la seva propietat ( en endavant, els"Usuaris" i el "Portal") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,"les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a Solucions-im les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Solucions-im al Portal oa través del Portal. Solucions-im es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria . En aquests supòsits, Solucions-im anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb Solucions-im, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure, donar-se de alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels Usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Solucions-im i/o per tercers, actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'Usuari no queda obligat a contestar.

Solucions-im ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a Solucions-im. En particular, Solucions-im utilitza sistemes de seguretat SSL (Secure Socket Layer) que, a través de sistemes de certificats i xifrat, permeten comprovar l'autenticitat del Portal Solucions-im des d'on es recapten les seves Dades Personals, així com la integritat i confidencialitat de les seves Dades Personals durant la seva transmissió ( vostè pot comprovar la implementació del SSL en registrar atès que la pàgina de registre comença amb "htpps", en lloc del "http", i li apareixerà un petit cadenat tancat a la part inferior de la seva navegador). No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Solucions-im pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Solucions-im reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Solucions-im, sense perjudici que, en aquest cas, serà necessari que l'Usuari es registri com a usuari de cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre. Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per Solucions-im, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que presten a Solucions-im serveis i serveixen les cookies per compte de Solucions-im (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vostè pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C(o la unitat de disc corresponent)/Windows/cookies") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

CSS Valido!Valid HTML 4.01 Transitional